Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Odense Håndboldklub af 1977

Torsdag 27/4-2017 kl. 19.00

i klublokalet, Rosengårdskolen

 

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Beretninger

3.  Regnskab

4.  Indkomne forslag

a.  Nye vedtægter (Se her)

5.  Valg af bestyrelsen samt suppleanter

a.  Ulige år valg af formand

b.  Valg af suppleanter

c.   Valg af ungdomsudvalgsformand

d.  Valg af seniorudvalgsformand

e.  Valg af aktivitetsudvalgsformand

f.     Valg af udvalg samt 1 udvalgssuppleant til hver af disse

g.   Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant

6.  Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 4 dage før dennes afholdelse til sportsudvalget (su@oh77.dk)

 

På vegne af sportsudvalget

 

Jens Bille

Formand